ברוכים הבאים
|
אודות
|
חברות באגודה
|
הנהלת האגודה
|
תקנון האגודה
|
פרסי האגודה
|
מלגות נסיעה
|
הכנס השנתי
|
סדנת הסתיו
|
הצעות עבודה
|
צור קשר
|
קישורים
|
English
     
מלגות נסיעה לתלמידי מחקר

 

סטודנטים לתואר שני ושלישי החברים באגודה לפחות שנתיים, מוזמנים להגיש בקשה לכיסוי חלקי של הוצאות נסיעה לכינוס בחו"ל.

 נוהל הגשת הבקשות:

הבקשה תוגש למזכירות האגודה בדואר אלקטרוני לכתובת: ism@diesenhaus.com, כקובץ PDF או WORD ותכלול:
פרטי הכינוס בו תוצג העבודה, אישור המארגנים על קבלת העבודה, קבלה על תשלום דמי הרשמה לכינוס, קורות חיים, המלצת מנחה ותקציר העבודה.
מועד ההגשה הבא: 15 בפברואר, הזוכים במלגה יקבלוה לאחר שובם מהכנס והמצאת אישור תשלום דמי הרשמה לכנס, אישור קבלת העבודה, צילום כרטיס הטיסה וסיכום מדעי קצר (כ- 150 מילים) של הכנס.

 

������� ������ ������:

1) ������� ������ ����� ��� �����
2) ���� ����� ������
3) ����� ����� ������
4) ����� ������ ����� ���������

������ ������ ���/� ���

Share |
 
   
 

ברוכים הבאים | אודות | חברות באגודה | הנהלת האגודה | תקנון האגודה | פרסי האגודה | מלגות נסיעה | הכנס השנתי | סדנת הסתיו | הצעות עבודה | צור קשר | קישורים | English
                  ������ �������� �������������� ©2010 | ���� �"�